ทันตกรรมจัดฟัน

                  การจัดฟัน คือ ทันตกรรมที่แยกเฉพาะทางออกมาเพื่อวินิจฉัย ป้องกัน แก้ไขและรักษาความผิดปกติของการขึ้นของฟัน  ให้ขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมและ สามารถบดเคี้ยวได้ดี  โดยการรักษานั้นจะเป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันเพื่อช่วยรักษาการเรียงตัวของฟันให้เข้ารูปและการสบฟันผิดปกติ ดูไม่สวยงาม ดูไม่เป็นระเบียบ บดเคี้ยวไม่สะดวก  และปัญหาโครงสร้างและรูปร่างของใบหน้า เช่น หน้าอูม คางยื่น ให้มีโครงสร้างและรูปร่างใบหน้าที่ดีและสวมงามขึ้น ซึ่งเครื่องมือจัดฟันที่ใช้จะช่วยเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้ เพื่อประโยชน์ในด้านสุขภาพช่องปากและฟัน และเพื่อบุคลิกภาพที่ดีขึ้นของผู้จัด

                 จัดฟันจัดช่วงไหนดีที่สุด
                การจัดฟัน สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคน แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 10-14 ปี เนื่องจากร่างกายกำลังเจริญเติบโต ฟันจึงเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าช่วงวัยอื่น

การจัดฟันมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
                ในการจัดฟันนั้น หลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจัดฟันชนิดถอดได้ และการจัดฟันชนิดถอดออกไม่ได้ ซึ่งแต่ละประเภทก็มีเหตุผลความจำเป็นที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้รับก็แตกต่างกันด้วย ถ้าอย่างนั้นเรามาดูรายละเอียดกันเลย

1.การจัดฟันชนิดถอดออกได้
         การจัดฟันชนิดถอดออกได้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถถอดออกมาเพื่อใช้ในระหว่างที่มีการจัดฟันได้ ซึ่งรูปแบบของการจัดฟัน ณ จุดนี้ จะมีอยู่ด้วยกันสองแบบคือ แบบนำไปใช้เพื่อการเคลื่อนของฟัน และแบบนำไปใช้เพื่อการเคลื่อนของขากรรไกร ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับตำแหน่งของฟันบางซี่ ทันตแพทย์ก็จะนิยมใช้การจัดฟันประเภทนี้ให้แก่คนไข้

ประโยชน์ของการจัดฟันแบบถอดได้
         การจัดฟันแบบถอดได้มีประโยชน์คือ ผู้รับบริการสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วยให้เครื่องมือสามารถติดแน่นได้มากกว่าเดิม แต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันตรงที่ว่า การถอดเข้าถอดออกบ่อย ๆ จะส่งผลให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ และยังส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดฟันลดลงอีกด้วย

2.การจัดฟันชนิดถอดออกไม่ได้
         การจัดฟันแบบถอดออกไม่ได้นี้ ส่วนใหญ่แล้วทันตแพทย์จะนำมาใช้กับผู้รับบริการ เพราะสามารถดัดฟันแบบซี่ลวดต่าง ๆ ให้ฟันทั้งแผงสามารถยึดติดกันได้ทั้งหมด โดยคุณหมอจะใช้ปลอกโลหะในการยืดฟันตรงฟันกรามไว้ จากนั้นจึงใช้ลวดร้อยไปตามสายต่าง ๆ  โดยมีส่วนที่เรียกว่า แบร็กเก็ต ซึ่งมีแบบเป็นพลาสติกใสในตัวกับแบบสีธรรมดา โดยการจัดฟันชนิดถอดออกไม่ได้นี้ยังสามารถเลือกรูปแบบได้อีก 2 แบบ ด้วยกันดังนี้

         2.1 เครื่องมือจัดฟันแบบด้านนอก
คนส่วนใหญ่รู้จักเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้ เพราะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้ จะติดอยู่ที่บริเวณผิวด้านหน้าของตัวฟัน หรือด้านลิ้นที่ไม่สามารถอดออกมาได้ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท คือ แบบที่เป็นสีของโลหะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำมาจากโลหะ มี 2 สี ให้เลือกคือ สีเงินและสีทอง สอง แบบสีใสเหมือนสีฟันธรรมชาติ ซึ่งทำมาจากเซรามิก โดยแบบเซรามิกจะมีราคาแพงกว่าแบบโลหะ แต่สีของเครื่องมือจัดฟันประเภทนี้จะไม่เปลี่ยนตลอดอายุการใช้งาน ส่วนชนิดที่ทำมาจากพลาสติกจะมีราคาถูกกว่าแบบเซรามิก แต่มีข้อเสียคือสีของเครื่องมือจัดฟันจะเปลี่ยนหรือคล้ำลงเมื่อเวลาผ่านไป อีกทั้งเครื่องมือจัดฟันประเภทนี้ยังสามารถแตกหักได้ง่ายกว่าอีกด้วย

         2.2 เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นด้านใน
การจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่นด้านใน จะช่วยเสริมบุคลิกภาพของผู้รับบริการ เพราะตัวเครื่องมือจัดฟันอยู่ด้านในนั่นเอง นับว่าการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นด้านในนี้เป็นตัวเลือกที่ดีของผู้รับบริการไม่น้อยทีเดียว