การอุดฟัน…เพื่อสร้างบุคลิกและความมั่นใจ

การอุดฟัน…เพื่อสร้างบุคลิกและความมั่นใจ

               โรคเกี่ยวกับช่องปาก หรือเกี่ยวกับฟันส่วนใหญ่ที่มักจะได้ยินก็คือ โรคฟันผุ เรียกว่าผุกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ แม้กระทั่งตอนโตก็ยังมีคนฟันผุ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีก็คือการอุดฟันนั่นเอง ซึ่งการรักษาฟันผุ...