โรคเกี่ยวกับช่องปาก หรือเกี่ยวกับฟันส่วนใหญ่shutterstock_140401018ที่มักจะได้ยินก็คือ โรคฟันผุ เรียกว่าผุกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ แม้กระทั่งตอนโตก็ยังมีคนฟันผุ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีก็คือการอุดฟันนั่นเอง ซึ่งการรักษาฟันผุ เป็นการอุดฟันเพื่อป้องกันมิให้ฟันที่ผุลุกลามต่อไป และยังเป็นการบูรณะฟันให้กลับมามีความสวยงามอีกครั้ง ทำให้สามารถที่จะทำหน้าที่บดเคี้ยวอา หารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบอกว่าคุณเป็นคนที่มีปัญหาฟันผุเหมือนกัน นั่นอาจหมายถึงร่างกายของคุณกำลังฟ้องว่าคุณกำลังละเลยการดูแลสุขภาพฟันนั่นเอง